น้องวีวี่ พาเที่ยวสวิส เดินไปบ่นไปในสวิตเซอร์แลนด์ EP.1

Vlog l เดินไปในสวิต : เดินบ่นไปบ่นไปในสวิตเซอร์แลนด์ EP.1 น้ำตกไรน์ โรงงานชอคโกแล็ต ทะสาปซูริค