บริการอื่นๆ

ประกันเดินทาง

ประกันการเดินทาง และวางแผนทางการเงินด้วย AIA บริการขายประกันชีวิต วางแผนทางการเงิน จากตัวแทน AIA (คุณลี รหัสตัวแทน 603674) บริการด้านประกันการท่องเที่ยว ประกันสุขภาพเพื่อประกอบการยื่นวีซ่า และประกันสุขภาพเพิ่มเติมเมื่อท่านเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับช่วง เวลาท่องเที่ยวพักผ่อนของท่านอย่างอุ่นใจ