กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
เดินทาง 2-7 กรกฎาคม 2562 

กระทรวงพลังงาน ศึกษาดูงานทางด้าน AI ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
แกลลอรี่
กรุ๊ปดูงาน ด้าน AI เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน