ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคาร...

ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง
ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย เดินทาง 3-5 กันยายน 2555

แกลลอรี่
ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง
แกลลอรี่
ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง
แกลลอรี่
ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง
แกลลอรี่
ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง
แกลลอรี่
ดูงานประเทศสิงคโปร์ ศูนย์เงินสดและธนาคารกลาง