• ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน บุหลันดั้นเมฆ EP2

  • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน บุหลันดั้นเมฆ EP2
  • MDL0301
  • 14,999
  • มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน
  • พิเศษ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
DAY 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์
DAY 2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี
DAY 3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์  – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเ
DAY 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

21 ส.ค.63 - 24 ส.ค.63
14,99914,99914,99914,99917,999 25
จองทัวร์

4 ก.ย.63 - 7 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99917,999 25
จองทัวร์

18 ก.ย.63 - 21 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99917,999 25
จองทัวร์

25 ก.ย.63 - 28 ก.ย.63
14,99914,99914,99914,99917,999 25
จองทัวร์

8 ต.ค.63 - 11 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

9 ต.ค.63 - 12 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

15 ต.ค.63 - 18 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

16 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63
15,99915,99915,99915,99915,999 25
จองทัวร์

23 ต.ค.63 - 26 ต.ค.63
16,99916,99916,99916,99919,999 25
จองทัวร์

29 ต.ค.63 - 1 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

30 ต.ค.63 - 2 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

5 พ.ย.63 - 8 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

6 พ.ย.63 - 9 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

12 พ.ย.63 - 15 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์

13 พ.ย.63 - 16 พ.ย.63
15,99915,99915,99915,99918,999 25
จองทัวร์