• ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD)

  • ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4 DAYS 3NIGHTS (SL+OD)
  • MAL2102
  • 999,999
  • หาดใหญ่ ปีนัง คาเมรอน ไฮแลนด์ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์
  • STEAMBOAT
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เส้นทางการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง (-/L/D)
วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์ (B/L/D)   
วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/D) 
วันที่สี่ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L)  

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง