• ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3DAYS 2NIGHT (TR)

  • ทัวร์สิงคโปร์ SO SHIOK 3DAYS 2NIGHT (TR)
  • SIN2103
  • 10,999
  • ชม THE JEWEL CHANGI ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina,Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
  • ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
  • ออร์ชาร์ด
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เส้นทางการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์         (-/L/D)
วันที่สอง เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + THE JEWEL CHANGI (B/-/-)
วันที่สาม ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง ORCHARD - THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/-/-)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

21 ส.ค.63 - 23 ส.ค.63
10,99910,99910,99910,99915,499 20
จองทัวร์

2 ต.ค.63 - 4 ต.ค.63
11,99911,99911,99911,99916,499 20
จองทัวร์

9 ต.ค.63 - 11 ต.ค.63
11,99911,99911,99911,99916,499 20
จองทัวร์

16 ต.ค.63 - 18 ต.ค.63
11,99911,99911,99911,99916,499 20
จองทัวร์

17 ต.ค.63 - 19 ต.ค.63
11,99911,99911,99911,99916,499 20
จองทัวร์

23 ต.ค.63 - 25 ต.ค.63
10,99910,99910,99910,99915,499 20
จองทัวร์