• ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน

  • ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน
  • DAD0301
  • 12,999
  • สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านฝร่งเศส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา สนุกสนานกับเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค ชมความสวยงาม และอลังการสะพานมือ สวนดอกไม้แห่งความรัก ล่องเรือกระด้งสุดชิค หมู่บ้านกั๊มทาม
  • อาหารบุฟเฟ่ต์บานาฮิลส์ และเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
  • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ตลาดฮาน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เส้นทางการเดินทา
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม 
วันที่สอง เมืองเว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์
วันที่สาม บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง
วันที่สี่ เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย 

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

27 พ.ค.64 - 30 พ.ค.63
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

30 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

30 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

30 พ.ค.64 - 2 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

4 มิ.ย.64 - 7 มิ.ย.64
12,99912,99912,99912,99916,999 11
จองทัวร์

4 มิ.ย.64 - 7 มิ.ย.64
12,99912,99912,99912,99916,999 11
จองทัวร์

4 มิ.ย.64 - 7 มิ.ย.64
12,99912,99912,99912,99916,999 11
จองทัวร์

6 มิ.ย.64 - 9 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

6 มิ.ย.64 - 9 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

6 มิ.ย.64 - 9 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

11 มิ.ย.64 - 14 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

11 มิ.ย.64 - 14 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

11 มิ.ย.64 - 14 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

13 มิ.ย.64 - 16 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

13 มิ.ย.64 - 16 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

13 มิ.ย.64 - 16 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

18 มิ.ย.64 - 21 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

18 มิ.ย.64 - 21 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

18 มิ.ย.64 - 21 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

20 มิ.ย.64 - 23 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

20 มิ.ย.64 - 23 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

20 มิ.ย.64 - 23 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

26 มิ.ย.64 - 29 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

26 มิ.ย.64 - 29 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

26 มิ.ย.64 - 29 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

27 มิ.ย.64 - 30 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

27 มิ.ย.64 - 30 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์

27 มิ.ย.64 - 30 มิ.ย.64
13,99913,99913,99913,99917,999 20
จองทัวร์