• เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [สาวน้อยตากลม EP.2] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน

  • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ [สาวน้อยตากลม EP.2] - พักบานาฮิลส์ 1 คืน
  • DAD0315
  • 12,999
  • ฮอยอัน บานาฮิลส์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน ศาลเจ้าโบราณ เมืองมรดกโลกฮอยอัน บ้านเลขที่-101 ถนนคนเดินฮอยอัน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก แม่น้ำฮัน หาดมีเค กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิลส์ วัดหลินอิ๋ง สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานมือสีทอง โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก
  • เมนูซีฟู๊ดและกุ้งมังกร พิเศษ!บุเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
  • ตลาดฮาน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณ – สะพานญี่ปุ่น – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน
วันที่สอง เมืองดานัง – วัดหลินอึ๋ง – หาดมีเค – กระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค 
วันที่สาม บานาฮิลส์ – สะพานมือ – สวนดอกไม้ – โรงเก็บไวน์ – เมืองดานัง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ 
 

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

6 ธ.ค.63 - 8 ธ.ค.63
12,99912,99912,99912,99916,499 30
จองทัวร์

7 ธ.ค.63 - 9 ธ.ค.63
12,99912,99912,99912,99916,499 30
จองทัวร์

12 ธ.ค.63 - 14 ธ.ค.63
12,99912,99912,99912,99916,499 30
จองทัวร์