• เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [สาวงามบานาฮิลส์]

  • เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ [สาวงามบานาฮิลส์]
  • DAD0312
  • 12,999
  • เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 ศาลเจ้าโบราณ ถนนคนเดินฮอยอัน วัดหลินอิ๋ง หาดมีเค ตลาดฮาน กระเช้าไฟฟ้า ขาบานาฮิลส์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์ไวน์ สะพานมือสีทอง
  • พิเศษ !! บุฟเฟต์นานาชาติบนบานาฮิลส์ เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร
  • ตลาดฮาน
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ชมวิวแม่น้ำฮาน 
วันที่สอง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้าโบราณ – บ้านเลขที่ 101 – ถนนคนเดินฮอยอัน 
วันที่สาม วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – ตลาดฮาน – กระเช้าไฟฟ้า – เขาบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค 
วันที่สี่ สวนดอกไม้แห่งความรัก – อุโมงค์ ไวน์ – สะพานมือ – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

ช่วงเวลาเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
i(พัก 2-3คน)สำหรับท่านที่ต้องการนอนด้วยกัน 2-3คน กับเพื่อน หรือญาติในห้องเดียวกัน

(พัก 2-3คน)
เด็ก
i(มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันกับผู้ใหญ่ และต้องการเพิ่มเตียงเสริม

(มีเตียง)
เด็ก
i(ไม่มีเตียง)สำหรับท่านที่ต้องการให้เด็ก ไม่เกิน 12 ปี นอนห้องเดียวกันร่วมกับเตียงผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียง)
ไม่รวมตั๋ว ผู้ใหญ่
i(พักเดี่ยว)สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ต้องการพักคนเดียวในห้อง

(พักเดี่ยว)
รับได้ จอง

10 ส.ค.63 - 13 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

12 ส.ค.63 - 15 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

14 ส.ค.63 - 17 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

15 ส.ค.63 - 18 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

17 ส.ค.63 - 20 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

18 ส.ค.63 - 21 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

19 ส.ค.63 - 22 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

21 ส.ค.63 - 24 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

24 ส.ค.63 - 27 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

25 ส.ค.63 - 28 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

28 ส.ค.63 - 31 ส.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

3 ก.ย.63 - 6 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

5 ก.ย.63 - 8 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

6 ก.ย.63 - 9 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

7 ก.ย.63 - 10 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

9 ก.ย.63 - 12 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

10 ก.ย.63 - 13 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

11 ก.ย.63 - 14 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

14 ก.ย.63 - 17 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

15 ก.ย.63 - 18 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

17 ก.ย.63 - 20 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

19 ก.ย.63 - 22 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

21 ก.ย.63 - 24 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

22 ก.ย.63 - 25 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

24 ก.ย.63 - 27 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

26 ก.ย.63 - 29 ก.ย.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์

28 ก.ย.63 - 1 ต.ค.63
12,99912,99912,99912,99917,499 31
จองทัวร์