บริการยื่นวีซ่าทุกประเภททั่วโลก

- บริการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดเตรียมเอกสารตามข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า

- บริการให้คำแนะนำในการยื่นวีซ่าทุกประเภททั่วโลก เช่นวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น วีซ่านักเรียน วีซ่าดูงาน และอื่นๆ

- เรามีความเชี่ยวชาญในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย พร้อมให้คำแนะนำและช่วยการเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่าน

- รวมทั้งยื่นวีซ่าประเทศในสหภาพยุโรปในกลุ่มเชงเก้น รวมทั้งวีซ่าประเทศอังกฤษ ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และอื่นๆ  

- พร้อมทั้งบริการจัดเตรียมเอกสาร โปรแกรมการเดินทาง เอกสารตั๋วเครื่องบิน ประกันสุขภาพ แปลเอกสาร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

สอบถามข้อมูล "คลิก" Add friend ได้เลยค่ะ

 

เพิ่มเพื่อน

 

สายด่วนโทร...

 

K.ตั้ม 089-6998200

 

K.ลี 085-0435426