บริการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลียและอื่นๆ

วิภูฮอลิเดย์มีบริการด้านให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย โดยผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ภายใต้การบริหารงานของทีม TheAwardsEducation ที่เป็นตัวแทนอย่างถูกต้องจากสถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา และ โรงเรียนภาษาในประเทศออสเตรเลีย (Representative) เราให้คำปรึกษา จัดหา แนะนำสถานที่เรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนอื่นๆ ทั้งในระดับ Diploma  และระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่า การอำนวยความสะดวกและดูและนักเรียนตลอดที่ศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ เรายังให้บริการกับโรงเรียน และกลุ่มผู้ปกครองในการให้จัดกรุ๊ป Study tour ให้กับนักเรียนและบุตรหลานของท่านเป็นกลุ่ม 10-15 คนในการไปศึกษาภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียระยะสั้นๆ 1-4 สัปดาห์รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดพร้อมการจัดทริปทัวร์เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนและบุตรหลานของท่าน และบริการจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปดูงานให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐในการดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ทั้งเมืองซิดนีย์ เมลเบิร์น และเมืองอื่นๆ ของประเทศออสเตรเลีย